Kroppsövningars nödvändighet och uppgift

Kroppsövningars nödvändighet och uppgift. Liksom rörelse är uttryck för liv, så är rörelse ock villkor för liv. Vore vi hänvisade till naturmänniskans, vildens eller nomadens levnadsförhållanden, skulle ock vårt behov av rörelse därmed vara tillgodosett, ty den mångfald av kroppsansträngningar, som jakten, fisket och kampen för tillvaron i sin helhet krävde, vore säkerligen tillfyllest för […]

Kroppsövningars nödvändighet och uppgift Läs mer »