Något om mormonerna eller ”de siste dagars helige”

Något om mormonerna eller ”de siste dagars helige”. Ännu mindre än mohammedanerna kunna mormonerna betraktas såsom ett kristet samfund. Båda falla, trots vissa förblommerade talesätt om Kristus, helt och hållet utanför kristendomens råmärken. Mormonismen är dock en lägre och råare religionsform än Islám eller Mohammeds lära. Medan den sistnämnda fasthåller vid den ende Guden, hylla […]

Något om mormonerna eller ”de siste dagars helige” Läs mer »