Vanliga almanackan 1973

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1973 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

b ) GÖTEBORGS HORISONT vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

c ) LUNDS HORISONT vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

d ) LULEÅ HORISONT vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

UTGIVEN AV ALMQVIST & WIKSELL AB ALMANACKSFÖRLAGET

Astronomiska beräkningar för denna almanacka har utförts av H M Nautical Almanac Office vid Greenwich-observatoriet

Almqvist & Wiksell Informationsindustri AB, Uppsala

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Förord 2
Tideräkning, Tecknens betydelse2
Sveriges gemensamma borgerliga tid, Rörliga helgdagar, Veckonumrering3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång (finns ej i Luleå, istället tabeller över Solens upp- och nedgång i Kiruna och Härnösand)28
Dagens längd vid olika tider av året på ett antal olika orter (finns ej i Luleå, se ovan)29
Förmörkelser29
Förmörkelser (i upplagan för Luleå horisont)30
Översikt över planetsystemet (förkortad i Luleå horisont)30
Planeternas gång och lysande år 197330
Solens upp – och nedgång vid fem horisonter31
Mått, mål och vikt samt SI-systemet32
Sveriges konungahus36
Sveriges regering38
Landshövdingar, län och residensstäder38
Länens areal och folkmängd39
Stift och biskopar40
Sveriges kommuner40
Statistiska uppgifter om Sverige43
Sociala förmåner51
Viktigare lagändringar 1 januari 197256
Naturvett58
Postuppgifter59
Hjälp åt skadade63
Regler för flaggning, Allmänna flaggdagar 197364
Namnsdagsregister (bakre omslagets insida)(65)

Uppsats

De olika horisontupplagorna har identiska uppsatser.

Mått, mål och vikt samt SI-systemet av professor Gunnar Hambraeus, Ingenjörsvetenskapsakademiens VD

Övrigt

Omslag: Se varianter
Format: A6
Bredd: 10,5 cm
Höjd: 14,8 cm
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 64

Pris: 0,90 SEK (tryckt prisuppgift på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för standardutgåvan.

Varianter: Samtliga häftade upplagor från 1973 finns med två olika omslag. Dels det omslag som tidigare varit standardomslaget sedan 1954, dels det som infördes i och med 1973 års upplaga föreställande en lingonkrans tryckt i rött och grönt. Designen tecknades av Werner Sundblad (1877-1909) och fanns redan 1906 på vissa andra av Almanacksförlagets produkter.

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 1973”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *