Vanliga almanackan 1974

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1974 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

b ) GÖTEBORGS HORISONT vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

c ) LUNDS HORISONT vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

d ) LULEÅ HORISONT vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

UTGIVEN AV ALMQVIST & WIKSELL ALMANACKSFÖRLAGET AB

Astronomiska beräkningar för denna almanacka har utförts av H M Nautical Almanac Office vid Greenwich-observatoriet

Almqvist & Wiksell Informationsindustri AB, Uppsala

Förord

Det förefaller som om förra årets utvidgning av Vanliga Almanackan från 32 till 64 sidor blivit uppskattad.

Uppskattad blev också i allra högsta grad den gamla lingonkransen på en del av den häftade upplagan. Vi vill gärna nämna här, att denna lingonkrans tecknades av konstnären Werner Sundblad (1877-1909) för Almqvist & Wiksells första almanacksårgång 1906. Sedan dess har »Lingonalmanackan» som vägg- och bordskalendarium blivit en tradition.

Mycken nyttig lärdom har under århundraden delgivits svenska folket genom Vanliga Almanackans Prognosticon. Men sällan har väl den lärda framställningen varit så angenämt lättsam som i årets artikel av Alf Henrikson. Märkligt nog är det första gången som kalenderns Prognosticon ägnas åt – just kalendern!

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Årsöversikt 1974 & 1975 (främre omslagets insida)
Förord 2
Tideräkning, Tecknens betydelse2
Sveriges gemensamma borgerliga tid, Rörliga helgdagar, Veckonumrering3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång*28
Dagens längd vid olika tider av året på ett antal olika orter*29
Förmörkelser*29
Översikt över planetsystemet*30
Planeternas gång och lysande år 197430
Solens upp – och nedgång vid fem horisonter31
Kalendern som inte är klok32
Sveriges konungahus36
Sveriges regering38
Landshövdingar, län och residensstäder38
Länens areal och folkmängd39
Stift och biskopar40
Sveriges kommuner40
Statistiska uppgifter om Sverige43
Sociala förmåner51
Viktigare lagändringar 1 juli 1972 och 1 januari 197356
Naturvett58
Postuppgifter59
Hjälp åt skadade63
Regler för flaggning, Allmänna flaggdagar 197464
Namnsdagsregister (bakre omslagets insida)(65)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 28-30. I Luleå finns på sid 28-29 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand och Kiruna. Dagens längd vid olika tider på året finns ej och förmörkelser har flyttat fram till sid 30 där översikt över planetsystemet som resultat är förkortad.

Uppsats

Kalendern som inte är klok

av Alf Henrikson

Om år 1974 e. Kr. handlar denna almanacka.

Tideräkningens fasta punkt anges alltså vara Kristi födelse som ju anses ha ägt rum på juldagen, men året börjar likafullt inte då utan på den 1 januari, som i några generationer var de hedna romarnas nyårsdag och kom till heders igen när antiksvärmande reaktionärer i 1500-talets Europa tog den nyuppfunna boktryckarkonsten i anspråk och började ge ut almanackor. Att siffran 1974 inte heller kan vara historiskt korrekt står klart av det faktum att kung Herodes, som spelar en så framträdande roll i den bibliska berättelsen om händelserna kring Kristi födelse, gick ur tiden det år som med vårt skrivsätt bör heta 4 f. Kr. Inte desto mindre räknas året som 1974 nästan överallt på jorden – undantagen är den judiska och den mohammedanska världen, där man har andra utgångspunkter för årens numrering och även håller sig med en annan sorts år. Okristna länder som Japan och Kina känner sig däremot oförhindrade att kalla detta solvarv för 1974 och låta det börja med 1 januari precis som vi.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i Vanliga Almanackan för 1974 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå horisont.

Övrigt

Omslag: Se varianter

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 64

Pris: 0,90 SEK (tryckt prisuppgift på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för den häftade upplagan.

Varianter: Samtliga häftade upplagor från 1974 finns med två olika omslag. Dels det omslag som tidigare varit standard sedan 1954, dels det som infördes i och med 1973 års upplaga – med en lingonkrans tryckt i rött och grönt. Denna tecknades av Werner Sundblad (1877-1909) och fanns redan 1906 på vissa andra av Almqvist & Wiksells produkter.

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 1974”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *