Vanliga almanackan 1975

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1975 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

b ) GÖTEBORGS HORISONT vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

c ) LUNDS HORISONT vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

d ) LULEÅ HORISONT vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

UTGIVEN AV ALMQVIST & WIKSELL ALMANACKSFÖRLAGET AB

Astronomiska beräkningar för denna almanacka har utförts av H M Nautical Almanac Office vid Greenwich-observatoriet och av Stockholms Observatorium

Förord

Många kan den populära regeln att påskdagen infaller på första söndag efter första fullmåne efter vårdagjämningen. När påsken förra året till synes inte inföll enligt denna regel, blev våra läsare förbryllade. Almanacksförlaget fick besvara åtskilliga brev om detta märkliga förhållande, och saken berördes också i press, radio och TV.

I årets upplaga av Vanliga Almanackan har vi kompletterat regeln (på nästa sida) så att den alltid gäller. För att påsken skall infalla på samma datum över hela jorden, fastlade den kristna kyrkan redan 325 e. Kr. på Kyrkomötet i Nicea särskilda regler för beräkning av påskfullmånen. Den >>kyrkliga≫ fullmånen inföll 1974 söndagen den 7 april, medan den astronomiskt sett inträffade redan på lördagskvällen klockan 22 svensk tid. Almanackan var alltså riktig. För detta borgar vårt samarbete med Stockholms Observatorium i Saltsjöbaden och med Greenwich-observatoriet, som lämnar vissa grundläggande astronomiska beräkningar. För den astronomiskt intresserade vill vi nämna att en annan av Almanacksförlagets produkter, Den Svenska Almanackan, i år fått ett utökat och förnyat innehåll med astronomisk inriktning.

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Årsöversikt 1975 & 1976 (främre omslagets insida)
Förord 2
Tideräkning, Tecknens betydelse2
Sveriges gemensamma borgerliga tid, Rörliga helgdagar, Veckonumrering3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång*28
Dagens längd vid olika tider av året på ett antal olika orter*29
Förmörkelser*29
Översikt över planetsystemet30
Planeternas gång och lysande år 197530
Solens upp – och nedgång vid fem horisonter31
Narkomani i Sverige32
Sveriges konungahus36
Sveriges regering38
Landshövdingar, län och residensstäder38
Länens areal och folkmängd39
Stift och biskopar40
Sveriges kommuner40
Statistiska uppgifter om Sverige43
Sociala förmåner51
Viktigare lagändringar 1 juli 1973 och 1 januari 197456
Naturvett58
Postuppgifter59
Hjälp åt skadade63
Regler för flaggning, Allmänna flaggdagar 197564
Namnsdagsregister (bakre omslagets insida)(65)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 28-30. I Luleå finns på sid 28-29 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand och Kiruna. Dagens längd vid olika tider på året finns ej och förmörkelser har flyttat fram till sid 30.

Uppsats

Narkomani i Sverige

av professor Lars-M. Gunne

Under 1900-talets första hälft ökade det svenska välståndet, individerna fick allt större frihet att forma sin egen tillvaro och för stora nya befolkningsgrupper förverkligades en materiell framgång som tidigare varit okänd. Få reflekterade över att dessa snabba förbättringar medförde en hotfull situation för vissa missgynnade minoriteter. De som av olika skäl inte snabbt kunde få ut fördelar av tillvaron, personer med anpassningsproblem betingade av sjukdomar eller av ogynnsam miljö, var de som genom en illegal drogmarknad erbjöds en tillfällig befrielse från ansvar, påfrestningar och mindervärdeskänslor. Sverige hade vid slutet av 1950-talet en penningstark ungdom och en liten fraktion av denna ungdom anammade tacksamt verklighetsflykten genom drogerna.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i Vanliga Almanackan för 1975 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå horisont.

Övrigt

Omslag: Se varianter

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 64

Pris: 1,50 SEK (tryckt prisuppgift på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för standardutgåvan.

Varianter: Samtliga häftade upplagor från 1975 finns med två olika omslag. Dels det omslag som tidigare varit standard sedan 1954, dels det som infördes i och med 1973 års upplaga – med en lingonkrans tryckt i rött och grönt. Denna tecknades av Werner Sundblad (1877-1909) och fanns redan 1906 på vissa andra av Almqvist & Wiksells produkter.

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 1975”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *