Vanliga almanackan 1976

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR SKOTTÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1976 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

b ) GÖTEBORGS HORISONT vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

c ) LUNDS HORISONT vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

d ) LULEÅ HORISONT vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

UTGIVEN AV ALMQVIST & WIKSELL ALMANACKSFÖRLAGET AB

Astronomiska beräkningar för denna almanacka har utförts av H M Nautical Almanac Office vid Greenwich-observatoriet och av Stockholms Observatorium

Förord

1954 anskaffade Almqvist & Wiksells Tryckeri en särskild rotationspress för tryckningen av bl. a. Vanliga Almanackan. Sedan dess har Lennart Kihlman år efter år svarat för tryckningen. Han har vårdat sin press, så att den alltid väckt besökares beundran. Men åren går och det finns nog läsare, som på senare år märkt, att pressen börjat bli gammal.

Årgång 1976 produceras nu i en ny offsetrotationspress, och det skall nog märkas i form av tydligare tryck. Pressen är en av många tekniska nyheter i tryckeriets helt nya lokaler i Fyrislund utanför Uppsala.

Det är inte bara tillverkningstekniken som förändras. Almanacksförlaget presenterar i år flera nyheter, och andra står på lut för kommande år. Mest i takt med tiden är kanske Esselte Electronic Diary – en världsnyhet. I denna elektriska apparat kombineras klocka och almanacksblad. Ett blyertsstreck vid ett klockslag resulterar i en påminnelsesignal.

Så har också almanackan tagit ett steg in i elektronikåldern – men säkert finns alltid plats för den traditionsrika Vanliga Almanackan.

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Årsöversikt 1976 & 1977 (främre omslagets insida)
Förord 2
Tideräkning, Tecknens betydelse2
Sveriges gemensamma borgerliga tid, Rörliga helgdagar, Veckonumrering3
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Beräkning av solens upp- och nedgång*28
Dagens längd vid olika tider av året på ett antal olika orter*29
Förmörkelser*29
Översikt över planetsystemet30
Planeternas gång och lysande år 1976 30
Solens upp – och nedgång vid fem horisonter31
Allmänna Pensionsfonden32
Sveriges konungahus36
Sveriges regering38
Landshövdingar, län och residensstäder38
Länens areal och folkmängd39
Stift och biskopar40
Sveriges kommuner40
Statistiska uppgifter om Sverige43
Sociala förmåner51
Viktigare lagändringar 1 juli 1974 och 1 januari 197556
Naturvett58
Postuppgifter59
Hjälp åt skadade63
Regler för flaggning, Allmänna flaggdagar 197664
Namnsdagsregister (bakre omslagets insida)
*) Innehållet i upplagan för Luleå horisont skiljer sig åt mot övriga horisonter på sid 28-30. I Luleå finns på sid 28-29 en tabell över Solens upp- och nedgång i Härnösand och Kiruna. Dagens längd vid olika tider på året finns ej och förmörkelser har flyttat fram till sid 30.

Uppsats

Allmänna Pensionsfonden

av direktör Bo Jonas Sjönander

Allmänna Pensionsfonden började sin verksamhet 1960. 1976 är således fondens sjuttonde verksamhetsår. De medel fonden förvaltar uppgår vid årsskiftet 1975-76 till drygt 85 miljarder kr. Allmänna Pensionsfonden är härigenom den största medelsförvaltande institutionen på den svenska kredit- och kapitalmarknaden.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i Vanliga Almanackan för 1976 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 64

Pris: 2,20 SEK (prislapp på almanackans baksida). 2 SEK (prislapp på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för den häftade upplagan.

Varianter: Enligt förordet i almanackan för 1977 ska det på prov ha utkommit en till formatet något förstorad almanacka för året 1976 med titeln ”Stora Vanliga Almanackan”.

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 1976”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *