Vanliga almanackan 1977

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1977 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

b ) GÖTEBORGS HORISONT vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

c ) LUNDS HORISONT vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

d ) LULEÅ HORISONT vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

UTGIVEN AV ALMQVIST & WIKSELL ALMANACKSFÖRLAGET AB

Astronomiska beräkningar för denna almanacka har utförts av H M Nautical Almanac Office vid Greenwich-observatoriet och av Stockholms Observatorium

Förord

Årets utgåva av Vanliga Almanackan uppvisar en del innehållsmässiga förändringar. En mycket lång tradition bryts, när Postuppgifterna nu utelämnas. Portosatserna ändras numer så ofta, att uppgifterna i almanackan inte blir tillförlitliga. Det bästa är därför att förse sig med Postverkets senaste »Portotabell i fickformat».

Plats har istället kunnat beredas dels för en utvidgad instruktion om första hjälp, dels för jämförelser med gångna år i »Statistiska uppgifter om Sverige». Några specifikt astronomiska tabeller har utgått och lämnat plats för en populärvetenskaplig artikel om »Vår plats i universum». (Dock ej i upplagan för Luleå horisont.) En ny rubrik »Förklaringar till kalendariet» har tillkommit.

År 1976 gav vi ut en provupplaga av Vanliga Almanackan i förstorat format. Stora Vanliga Almanackan blev väl mottagen, både som trevlig present och som hjälp för många med svagare syn. I år tar vi därför med den i vårt ordinarie sortiment.

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Årsöversikt 1977 & 1978 (främre omslagets insida)
Förord2
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Vår plats i universum*28
Översikt över planetsystemet30
Förmörkelser30
Solens upp – och nedgång vid fem horisonter31
Astma – en folksjukdom32
Sveriges konungahus37
Sveriges regering39
Landshövdingar, län och residensstäder39
Länens areal och folkmängd40
Stift och biskopar41
Sveriges kommuner41
Naturvett44
Statistiska uppgifter om Sverige45
Sociala förmåner55
Viktigare lagändringar 1 juli 1975 och 1 januari 197660
Första hjälpen62
Flaggning, Allmänna flaggdagar 1977, Rörliga helgdagar64
Namnsdagsregister (bakre omslagets insida)
*) Finns ej i Luleå, istället tabeller över Solens upp- och nedgång i Härnösand och Kiruna.

Uppsats

Astma – en folksjukdom

av docent Bengt Arner

Astma och astmaliknande sjukdomar förekommer hos ca 2% av befolkningen i Sverige. Vid sidan av akuta infektionssjukdomar är astma och andra allergiska sjukdomar den vanligaste orsaken till läkarkonsultation under barnaåren. Enligt en aktuell undersökning utgör patienter med akut astma 12% av dem, som intas på Medicinska kliniken i Lund. Astma är definitivt en folksjukdom.

Astma har en karakteristisk och för många välkänd sjukdomsbild: anfall med försvårad, pipande eller väsande andning ofta hörbar på långt håll. Den sjuke har ofta hosta och försöker ibland med stora svårigheter hosta upp ett segt, skummande slem. Han har mycket stora svårigheter att andas ut, och det är lätt att förstå att syret i blodet minskar. Andningen är hastig och ytlig, pulsen snabb. Man kan se att den sjuke utför ett tungt arbete han är ofta ordentligt svettig.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i Vanliga Almanackan för 1977 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 64

Pris: 2,75 SEK (EPA, prislapp på almanackans baksida). 2,75 SEK (KF, prislapp på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för den häftade upplagan.

Varianter: Enligt förordet ska det 1976 på prov ha utkommit en till formatet något förstorad almanacka med titeln ”Stora Vanliga Almanackan”. Enligt förordet ska denna ha blivit väl mottagen och därför vara intagen i sortimentet.

Övrigt: Se Förordet.

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 1977”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *