Vanliga almanackan 1978

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1978 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

b ) GÖTEBORGS HORISONT vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

c ) LUNDS HORISONT vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

d ) LULEÅ HORISONT vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

UTGIVEN AV ALMQVIST & WIKSELL ALMANACKSFÖRLAGET AB

Astronomiska beräkningar för denna almanacka har utförts av H M Nautical Almanac Office vid Greenwich-observatoriet och av Stockholms Observatorium

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Årsöversikt 1978 & 1979 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång4
Vår plats i universum*28
Översikt över planetsystemet30
Förmörkelser30
Solens upp – och nedgång vid fem horisonter31
Matkontroll skyddar konsumenten32
Sveriges konungahus37
Sveriges regering39
Landshövdingar, län och residensstäder39
Länens areal och folkmängd40
Stift och biskopar41
Sveriges kommuner41
Naturvett44
Statistiska uppgifter om Sverige45
Sociala förmåner55
Viktigare lagändringar 1 juli 1976 och 1 januari 197760
Första hjälpen62
Flaggning, Allmänna flaggdagar 1978, Rörliga helgdagar64
Namnsdagsregister (bakre omslagets insida)
*) Finns ej i Luleå, istället tabeller över Solens upp- och nedgång i Härnösand och Kiruna.

Uppsats

Matkontroll skyddar konsumenten

av pressombudsman Leif Chrona, Statens livsmedelsverk

  • Var sker kontrollen…
  • …och hur ofta?
  • Inspektion och provtagning
  • Kött
  • Fisk
  • Frukt och grönsaker
  • Tillsatser

Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i Vanliga Almanackan för 1978 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 64

Pris: 3,10 SEK (åhlens, tryckt prisuppgift på almanackans baksida). 3,25 SEK (prislapp på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för den häftade upplagan.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 1978”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *