Vanliga almanackan 1981

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1981 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

b ) GÖTEBORGS HORISONT vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

c ) LUNDS HORISONT vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

d ) LULEÅ HORISONT vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

UTGIVEN AV ESSELTE ALMANACKSFÖRLAG UNDER MEDVERKAN AV STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

Finns även till…[här anges att almanackor även finns till de övriga tre horisonterna utöver den aktuella horisontupplagan].

För ytterligare astronomiska uppgifter och särskilt utrymme för väderleksanteckningar, se Den Svenska Almanackan (nr 3000).

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 mars 1980 om ej något annat angives.

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Årsöversikt 1981 & 1982 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen4
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång6
Vår plats i universum*30
Översikt över planetsystemet32
Förmörkelser32
Solens upp – och nedgång vid fem horisonter33
Arbetsmarknadsverket34
Sveriges konungahus37
Sveriges regering39
Landshövdingar, län och residensstäder39
Länens areal och folkmängd40
Stift och biskopar41
Sveriges kommuner41
Statistiska uppgifter om Sverige44
Sociala förmåner54
Viktigare lagändringar 1 juli 1979 och 1 januari 198059
Naturvett61
Första hjälpen62
Flaggning, Allmänna flaggdagar 1981, Rörliga helgdagar64
Namnsdagsregister (bakre omslagets insida)
*) Finns ej i Luleå, istället tabeller över Solens upp- och nedgång i Härnösand och Kiruna.

Uppsats

Arbetsmarknadsverket

av pressombudsman Helge Pierre

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) är den centrala förvaltningsmyndigheten för länsarbetsnämnderna och den offentliga arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsverket (AMV) är det gemensamma namnet för hela organisationen som har statsmakternas uppdrag att svara för sysselsättningspolitiken.

Från mitten av 70-talet och fram till början av 1979 kännetecknades arbetsmarknaden av en djupgående lågkonjunktur som framför allt drabbade ungdomarna, kvinnorna, äldre och handikappade. Under 1979 skedde en påtaglig omsvängning. Sysselsättningen inom industrin började åter stiga. Inom den offentliga sektorn fortsatte den tidigare expansionen.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i Vanliga Almanackan för 1981 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 64

Pris: 4 SEK (åhlens, tryckt prisuppgift på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för den häftade upplagan.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 1981”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *