Vanliga almanackan 1982

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1982 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

b ) GÖTEBORGS HORISONT vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

c ) LUNDS HORISONT vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

d ) LULEÅ HORISONT vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

UTGIVEN AV ESSELTE ALMANACKSFÖRLAG UNDER MEDVERKAN AV STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

Finns även till…[här anges att almanackor även finns till de övriga tre horisonterna utöver den aktuella horisontupplagan].

För ytterligare astronomiska uppgifter och särskilt utrymme för väderleksanteckningar, se Den Svenska Almanackan (nr 3000).

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 mars 1981 om ej något annat angives.

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Årsöversikt 1982 & 1983 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen4
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång6
Vår plats i universum*30
Översikt över planetsystemet32
Förmörkelser32
Solens upp – och nedgång vid fem horisonter33
Jupitereffekten34
Den gregorianska kalendern 400 år36
Sveriges konungahus40
Sveriges regering42
Landshövdingar, län och residensstäder42
Länens areal och folkmängd43
Stift och biskopar44
Sveriges kommuner44
Statistiska uppgifter om Sverige48
Viktigare lagändringar 1 juli 1980 och 1 januari 198159
Naturvett61
Första hjälpen62
Flaggning, Allmänna flaggdagar 1982, Rörliga helgdagar64
Namnsdagsregister (bakre omslagets insida)
*) Finns ej i Luleå, istället tabeller över Solens upp- och nedgång i Härnösand och Kiruna.

Uppsats

Jupitereffekten

av Aage Sandqvist

Under 1982 inträffar en ovanlig planetsamling, att solsystemets alla nio planeter befinner sig på samma sida om solen. Bara en gång på femhundra år samlar sig alla planeterna inom en så liten sektor.

I årtusenden har människor skådat planeternas vandring på stjärnhimlen, och många har varit övertygade om, att dessa planeter har ett starkt inflytande på människans liv på jorden. Det är därför inte märkligt att 1982 års planetsamling uppmärksammats. Men vad som gjort livet utomordentligt besvärligt för den seriösa astronomen, genom allmänhetens många frågor, är en bok som utkom 1974 med titeln »Jupitereffekten» skriven av John Gribbin och Stephen Plagemann. Författarnas syfte är att förutsäga tidpunkten för nästa stora jordbävning i Kalifornien, nämligen år 1982!


Den gregorianska kalendern 400 år

av Detlof Sjögren

Dagarna från den 18 februari till den 28 februari år 1753 har aldrig funnits i Sverige. Det året gick vi nämligen i vårt land över från den julianska kalendern till den gregorianska, och då uteslöts elva dagar ur almanackan. Motsvarande operation skedde emellertid i de flesta romersk-katolska länder redan år 1582, som därför är vår nuvarande gregorianska kalenders födelseår.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i Vanliga Almanackan för 1982 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 64

Pris: 5 SEK (notering i blyerts på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för den häftade upplagan.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 1982”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *