Vanliga almanackan 1983

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1983 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

b ) GÖTEBORGS HORISONT vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

c ) LUNDS HORISONT vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

d ) LULEÅ HORISONT vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

UTGIVEN AV ESSELTE ALMANACKSFÖRLAG UNDER MEDVERKAN AV STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

Finns även till…[här anges att almanackor även finns till de övriga tre horisonterna utöver den aktuella horisontupplagan].

För ytterligare astronomiska uppgifter och särskilt utrymme för väderleksanteckningar, se Den Svenska Almanackan (nr 3000).

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 mars 1982 om ej något annat angives.

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Årsöversikt 1983 & 1984 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen4
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång6
Vår plats i universum*30
Översikt över planetsystemet32
Förmörkelser32
Solens upp – och nedgång vid fem horisonter33
Din stjärnbild34
Växande svensk handikapprörelse36
Sveriges konungahus40
Stift och biskopar42
Landshövdingar, län och residensstäder42
Länens areal och folkmängd43
Sveriges kommuner44
Statistiska uppgifter om Sverige48
Viktigare lagändringar 1 juli 1981 och 1 januari 198259
Allemansrätt61
Första hjälpen62
Flaggning, Allmänna flaggdagar 1983, Rörliga helgdagar64
Namnsdagsregister (bakre omslagets insida)
*) Finns ej i Luleå, istället tabeller över Solens upp- och nedgång i Härnösand och Kiruna.

Uppsats

Din stjärnbild

av Aage Sandqvist

En för naturvetare och i synnerhet astronomer häpnadsväckande utveckling, i den rymdålder som vi nu lever i, är att astrologin har blivit så populär bland allmänheten. Det som väcker häpnad är att astrologin, som har sina rötter i antika religioner och vidskepelse, har blivit så välkänd och omhuldad trots att vårt samhälle i övrigt kännetecknas av vetenskap och teknik. En gallupundersökning, genomförd i USA år 1975, visade att 32 miljoner amerikaner trodde, att stjärnorna hade inflytande på människors liv. Även bland dem, som inte trodde på stjärnornas inflytande, kunde de allra flesta och särskilt många yngre säga vilket som var deras astrologiska »tecken». Liknande förhållanden råder sannolikt också i Sverige. Men hur många människor kan gå ut en stjärnklar natt, peka uppåt och säga: »Där är mitt tecken»? Hur många vet att deras tecken motsvaras av en stjärnbild på himlen? Denna artikel vill lära ut hur man hittar »sin» stjärnbild på natthimlen. Även om jag själv inte tror på astrologins teser, vet jag, att jag »tillhör» Tvillingarna, då min födelsedag infaller den 1 juni. Jag tänker använda detta som exempel på hur man hittar »sin» stjärnbild på himlen.


Växande svensk handikapprörelse

av Folke Eriksson

Den 3 maj 1868, träffades ett antal medborgare i Stockholm till ett möte som skulle bli historiskt. Ingen av deltagarna visste vidden av sina beslut, men vad som hände var att en folkrörelse föddes. Det var tidigare än de flesta av våra nu verksamma folkrörelser, och det skedde obemärkt.

Portalfiguren var Manillaskolans chef, direktören Ossian Edmund Borg, som denna dag blev ordförande i den första svenska handikapporganisationen, Dövstummeföreningen i Stockholm.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i Vanliga Almanackan för 1983 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 64

Pris: 5,50 SEK (Tempo, tryckt prisuppgift på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för den häftade upplagan.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 1983”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *