Vanliga almanackan 1984

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR SKOTTÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1984 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

b ) GÖTEBORGS HORISONT vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

c ) LUNDS HORISONT vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

d ) LULEÅ HORISONT vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

UTGIVEN AV ESSELTE ALMANACKSFÖRLAG UNDER MEDVERKAN AV STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

Finns även till…[här anges att almanackor även finns till de övriga tre horisonterna utöver den aktuella horisontupplagan].

För ytterligare astronomiska uppgifter och särskilt utrymme för väderleksanteckningar, se Den Svenska Almanackan (nr 3000).

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 mars 1983 om ej något annat angives.

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Årsöversikt 1984 & 1985 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen4
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång6
Vår plats i universum*30
Översikt över planetsystemet32
Förmörkelser32
Solens upp – och nedgång vid fem horisonter33
UFO eller SETI34
Att förebygga brott36
Sveriges konungahus41
Sveriges regering43
Landshövdingar, län och residensstäder43
Länens areal och folkmängd44
Stift och biskopar45
Sveriges kommuner45
Statistiska uppgifter om Sverige49
Viktigare lagändringar 1 juli 1982 och 1 januari 198360
Första hjälpen62
Flaggning, Allmänna flaggdagar 1984, Rörliga helgdagar64
Namnsdagsregister (bakre omslagets insida)
*) Finns ej i Luleå, istället tabeller över Solens upp- och nedgång i Härnösand och Kiruna.

Uppsats

UFO eller SETI

av Aage Sandqvist

UFO har väl alla hört talas om. Oftast misstolkas dock UFO som ett »flygande tefat», ett tekniskt vidunder med intelligenta varelser från en annan planet. Ett UFO (Unidentified Flying Object) är egentligen ett oidentifierat flygande föremål, som i 96 fall av 100 så småningom blir identifierat som något helt naturligt eller vanligt. Det visar sig att dessa »tefat», som skrämmer den oinsatte eller eggar den nyfikne, helt enkelt är himlakroppar sådana som de ljusaste planeterna Venus eller Jupiter, väderballonger eller luftskepp, naturfenomen som kulblixtar eller sumpgaser, osv. Men hur är det egentligen med de fyra procent av UFO som aldrig blir identifierade?


Att förebygga brott

av Överdirektör Bo Svensson, Brottsförebyggande rådet

Om man bortser från små barn och skröpliga åldringar har vi lågt räknat 5 miljoner invånare som är fysiskt kapabla att företa straffbelagda handlingar dvs. begå brott. Om var och en av dem begår i genomsnitt ett brott i veckan blir resultatet ca 250 miljoner brott om året i vårt land.

Om detta är en realistisk skattning är svårt att säga. Särskilt på trafikområdet förekommer emellertid en omfattande masskriminalitet. Paråkning på cykel, cykelåkning på trottoar, fortkörning, brott mot bilbältesplikten, underlåtenhet att hålla så långt åt höger på vägbanan som möjligt, etc.; de straffsanktionerade vägtrafikbestämmelserna äro legio ty de äro många och det är nog få trafikanter som kan genomföra färden helt utan lagbrott.

Men även om man håller sig till den traditionella brottsligheten är brotten många. Man räknar med att anställda stjäl för mellan en och två miljarder kronor om året på sina arbetsplatser. Det är lika mycket som tillgrips vid butikssnatterier och inbrottsstölder.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i Vanliga Almanackan för 1984 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 64

Pris: 6,25 SEK (Tempo, tryckt prisuppgift på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för den häftade upplagan.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 1984”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *