Vanliga almanackan 1985

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1985 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

b ) GÖTEBORGS HORISONT vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

c ) LUNDS HORISONT vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

d ) LULEÅ HORISONT vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

UTGIVEN AV ESSELTE ALMANACKSFÖRLAG UNDER MEDVERKAN AV STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

Finns även till…[här anges att almanackor även finns till de övriga tre horisonterna utöver den aktuella horisontupplagan].

För ytterligare astronomiska uppgifter och särskilt utrymme för väderleksanteckningar, se Den Svenska Almanackan (nr 3000).

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 mars 1984 om ej något annat angives.

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Årsöversikt 1985 & 1986 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen4
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång6
Vår plats i universum*30
Översikt över planetsystemet32
Förmörkelser32
Solens upp – och nedgång vid fem horisonter33
Kometen kommer34
Frimärken36
Sveriges konungahus41
Sveriges regering43
Landshövdingar, län och residensstäder43
Länens areal och folkmängd44
Stift och biskopar45
Sveriges kommuner45
Statistiska uppgifter om Sverige49
Viktigare lagändringar 1 juli 1983 och 1 januari 198460
Första hjälpen62
Flaggning, Allmänna flaggdagar 1985, Rörliga helgdagar64
Namnsdagsregister (bakre omslagets insida)
*) Finns ej i Luleå, istället tabeller över Solens upp- och nedgång i Härnösand och Kiruna.

Uppsats

Kometen kommer

av Aage Sandqvist

Kommer ni ihåg kometen Kohoutek? Det var den kometen som i början på sjuttiotalet skulle blända våra ögon på natthimlen med sin fasansfulla glans och svans. Det blev som bekant ett första klassens fiasko. Jag nämner Kohoutek som en varning mot att ha för stora förväntningar inför den händelse, som vi alla gått och väntat på och som nu äntligen står för dörren: återkomsten av Halleys komet.


Frimärken

av Sven-Rune Johansson, PFA Postens frimärksavdelning

  • Enhetsportot och frimärket
  • Frimärksmotiven
  • Utgivningen
  • Frimärksbilden
  • Gravering
  • Frimärkspressar och häftesmaskiner
  • Från gravyr till frimärke
  • Samla frimärken
  • Postmuseum

Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i Vanliga Almanackan för 1985 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 64

Pris: 6,75 SEK (ICA, prislapp på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för den häftade upplagan.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 1985”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *