Vanliga almanackan 1986

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1986 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

b ) GÖTEBORGS HORISONT vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

c ) LUNDS HORISONT vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

d ) LULEÅ HORISONT vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

UTGIVEN AV ESSELTE ALMANACKSFÖRLAG UNDER MEDVERKAN AV STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

Finns även till…[här anges att almanackor även finns till de övriga tre horisonterna utöver den aktuella horisontupplagan].

För ytterligare astronomiska uppgifter och särskilt utrymme för väderleksanteckningar, se Den Svenska Almanackan (nr 3000).

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 mars 1985 om ej något annat angives.

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

TIderäkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen4
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång6
Vår plats i universum (finns ej i Luleå, istället tabeller över Solens upp- och nedgång i Kiruna och Härnösand)30
Översikt över planetsystemet32
Förmörkelser32
Solens upp – och nedgång vid fem horisonter33
Omniteatern: 2000-talets planetarium 34
Allemansrätten – en sedvana att vårda37
Sveriges konungahus42
Landshövdingar, län och residensstäder44
Stift och biskopar44
Sveriges kommuner45
Statistiska uppgifter om Sverige49
Viktigare lagändringar 1 juli 1984 och 1 januari 198560
Första hjälpen62
Flaggning, Allmänna flaggdagar 1986, Rörliga helgdagar64
Namnsdagsregister (bakre omslagets insida)(65)

Uppsats

De olika horisontupplagorna har identiska uppsatser.

  1. Omniteatern: 2000-talets planetarium av Aage Sandqvist
  2. Allemansrätten – en sedvana att vårda av Ingemar Ahlström, Statens naturvårdsverk

Övrigt

Omslag: Gul kartong med lingonkrans tryckt i rött och grönt. Designad av Werner Sundblad
Format: A6
Bredd: 10,5 cm
Höjd: 14,8 cm
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 64

Pris: 7,25 SEK (Tempo, tryckt prisuppgift på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för standardutgåvan.

Varianter:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 1986”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *