Vanliga almanackan 1986

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1986 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

b ) GÖTEBORGS HORISONT vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

c ) LUNDS HORISONT vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

d ) LULEÅ HORISONT vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

UTGIVEN AV ESSELTE ALMANACKSFÖRLAG UNDER MEDVERKAN AV STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

Finns även till…[här anges att almanackor även finns till de övriga tre horisonterna utöver den aktuella horisontupplagan].

För ytterligare astronomiska uppgifter och särskilt utrymme för väderleksanteckningar, se Den Svenska Almanackan (nr 3000).

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 mars 1985 om ej något annat angives.

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Årsöversikt 1986 & 1987 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen4
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång6
Vår plats i universum*30
Översikt över planetsystemet32
Förmörkelser32
Solens upp – och nedgång vid fem horisonter33
Omniteatern: 2000-talets planetarium 34
Allemansrätten – en sedvana att vårda37
Sveriges konungahus42
Landshövdingar, län och residensstäder44
Stift och biskopar44
Sveriges kommuner45
Statistiska uppgifter om Sverige49
Viktigare lagändringar 1 juli 1984 och 1 januari 198560
Första hjälpen62
Flaggning, Allmänna flaggdagar 1986, Rörliga helgdagar64
Namnsdagsregister (bakre omslagets insida)
*) Finns ej i Luleå, istället tabeller över Solens upp- och nedgång i Härnösand och Kiruna.

Uppsats

Omniteatern: 2000-talets planetarium

av Aage Sandqvist

»Three – two – one – zero! We have lift-off!» Hela synfältet fylls med ett hav av eld och rök och med ett öronbedövande vrål lämnar rymdskytteln »Challenger» långsamt och majestätiskt marken… Eller – stjärnhimlen är längre oföränderlig; vi rusar förbi de närmaste stjärnorna med en otrolig hastighet på vår färd ut i Vintergatan. Vår välkända stjärnbild Orion förvrängs till en oigenkännlig samling av stjärnor när vi hunnit halvvägs dit… Eller – vi befinner oss under havets yta omslutna av blå-gröna vattenmassor. Plötsligt dränks vi i en röd gyttja och framför våra häpna ögon föder en blåval sin levande kalv … Detta är något av vad man får uppleva som besökare i det klassiska planetariets efterföljare, den s. k. omniteatern.


Allemansrätten – en sedvana att vårda

av Ingemar Ahlström, Statens naturvårdsverk

Sedan urminnes tider har vi i Sverige haft friheten att ta oss fram i skog och mark. Att man på medeltiden hade rätt att färdas genom en natur som i sig inte ansågs ha något större värde var självklart, allrahelst som vägarna var få. Folkmängden var liten, och obrukad mark som ingen gjorde anspråk på fanns det gott om. Lika självklart var det att man fick övernatta ute i skogarna om man under sin färd överraskades av oväder eller inte hann fram innan nattmörkret föll på. Begrepp som semester och friluftsliv var okända. Och att man frivilligt skulle ge sig ut i skogen för att under bar himmel leva än mer primitivt än man gjorde i vanliga fall var inte att tänka på.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i Vanliga Almanackan för 1986 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 64

Pris: 7,25 SEK (Tempo, tryckt prisuppgift på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för den häftade upplagan.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 1986”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *