Vanliga almanackan 1987

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1987 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

b ) GÖTEBORGS HORISONT vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

c ) LUNDS HORISONT vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

d ) LULEÅ HORISONT vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

UTGIVEN AV ESSELTE ALMANACKSFÖRLAG UNDER MEDVERKAN AV STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

Finns även till…[här anges att almanackor även finns till de övriga tre horisonterna utöver den aktuella horisontupplagan].

För ytterligare astronomiska uppgifter och särskilt utrymme för väderleksanteckningar, se Den Svenska Almanackan (nr 3000).

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 mars 1986 om ej något annat angives.

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Årsöversikt 1987 & 1988 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen4
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång6
Vår plats i universum*30
Översikt över planetsystemet32
Förmörkelser32
Solens upp – och nedgång vid fem horisonter33
Att spå i en kaffekopp34
Sjöfartsverket meddelar36
Sveriges konungahus42
Sveriges regering44
Landshövdingar, län och residensstäder44
Länens areal och folkmängd45
Stift och biskopar46
Sveriges kommuner46
Statistiska uppgifter om Sverige49
Viktigare lagändringar 1 juli 1985 och 1 januari 198660
Första hjälpen62
Flaggning, Allmänna flaggdagar 1987, Rörliga helgdagar64
Namnsdagsregister (bakre omslagets insida)
*) Finns ej i Luleå, istället tabeller över Solens upp- och nedgång i Härnösand och Kiruna.

Uppsats

Att spå i en kaffekopp

av Aage Sandqvist

En dag, för många år sedan, satt jag vid morgonkaffet försjunken i drömmar. Jag drömde om Vintergatan, denna graciösa slöja som man kan skymta tvärs över himlavalvet från horisont till horisont under en månfri natt. »Vintergatan»! Märklig benämning för något som på de flesta andra håll norr om ekvatorn syns bäst på sommaren. Men det beror väl på de ljusa sommarnätterna som omöjliggör observationer av stjärnhimlen, om man kommer för långt norrut. Här i Sverige ses Vintergatan bäst när snön knastrar under fötterna. Man kanske har tyckt sig se en gata med is och snö på himlen? På annat håll kallar man den för »Mælkevejen, Milky Way, Milchstrasse osv». Mjölk? Det var dags att hälla en klunk grädde i kaffet som jag rört runt med en kaffesked i tre minuter. Det otroliga hände, jag blev synsk som en spågumma, i kaffekoppen uppstod den finaste bild av Vintergatan som man kan tänka sig. Och inte nog med det, den roterade ståtligt som en äkta spiralgalax (som ju Vintergatan är) bör, de innersta delarna snabbast, delar längre ut långsammare. Spiralarmarna ändrade hela tiden utseende men fanns dock kvar under några varv, den täta materien i de inre delarna rörde sig ut och in i ett märkligt pulserande mönster. Så småningom försvann dock hela uppenbarelsen och min klärvoajans övergick i njutning av en god kopp kaffe.


Sjöfartsverket meddelar

av informationschef Lars-Göran Bronow

 • Sjömätning
 • Sjökort
 • Utmärkta vatten
 • Lotsning
 • Trafikinformation
 • Isbrytning
 • Sjöräddning
 • Fartyget – ett transportmedel, en arbetsplats och en bostad
 • Farligt gods
 • Hamnstatskontroll
 • Typprovning av fritidsbåtar
 • Ett brett internationellt samarbete

Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i Vanliga Almanackan för 1987 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 64

Pris: 7,75 SEK (Åhlens, tryckt prisuppgift på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för den häftade upplagan.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 1987”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *