Vanliga almanackan 1989

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1989 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

b ) GÖTEBORGS HORISONT vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

c ) LUNDS HORISONT vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

d ) LULEÅ HORISONT vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

UTGIVEN AV ESSELTE ALMANACKSFÖRLAG UNDER MEDVERKAN AV STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

Finns även till…[här anges att almanackor även finns till de övriga tre horisonterna utöver den aktuella horisontupplagan].

För ytterligare astronomiska uppgifter och särskilt utrymme för väderleksanteckningar, se Den Svenska Almanackan (nr 3000).

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 mars 1988 om ej något annat angives.

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Årsöversikt 1989 & 1990 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen4
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång6
Vår plats i universum*30
Översikt över planetsystemet32
Förmörkelser32
Solens upp – och nedgång vid fem horisonter33
Nu smäller det igen – äntligen!34
Patent- och registreringsverket (PRV) – en modern servicemyndighet37
Sveriges konungahus40
Stift och biskopar42
Landshövdingar, län och residensstäder42
Länens areal och folkmängd43
Sveriges kommuner44
Statistiska uppgifter om Sverige49
Viktigare lagändringar 1 juli 1987 och 1 januari 198860
Första hjälpen62
Flaggning, Allmänna flaggdagar 1989, Rörliga helgdagar64
Namnsdagsregister (bakre omslagets insida)(65)
*) Finns ej i Luleå, istället tabeller över Solens upp- och nedgång i Härnösand och Kiruna.

Uppsats

Nu smäller det igen – äntligen!

av Aage Sandqvist

 • Krabbnebulosan
 • Explosion av högsta klass


Patent- och registreringsverket (PRV) – en modern servicemyndighet

Av: Ej angivet, anonym författare.

 • 100-årig tradition av industriellt rättsskydd
 • Patent på uppfinningar
 • Intensivt internationellt arbete
 • Ett unikt tekniskt bibliotek
 • Interpat – avgiftsbelagd kundservice
 • Registrering av varumärke
 • Formgivning kan skyddas
 • Registrering av aktiebolag
 • Byte av efternamn och förnamn

Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i Vanliga Almanackan för 1989 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 64

Pris: 8,20 SEK (Bokia, prislapp på almanackans baksida), 8 SEK (prisnotering på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för den häftade upplagan.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 1989”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *