Vanliga almanackan 1992

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR SKOTTÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1992 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

b ) GÖTEBORGS HORISONT vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

c ) LUNDS HORISONT vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

d ) LULEÅ HORISONT vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

UTGIVEN AV ESSELTE ALMANACKSFÖRLAG UNDER MEDVERKAN AV STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

Finns även till…[här anges att almanackor även finns till de övriga tre horisonterna utöver den aktuella horisontupplagan].

För ytterligare astronomiska uppgifter och särskilt utrymme för väderleksanteckningar, se Den Svenska Almanackan (nr 3000).

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 mars 1991 om ej något annat angives.

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Årsöversikt 1992 & 1993 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen4
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång6
Vår plats i universum*30
Översikt över planetsystemet32
Förmörkelser32
Solens upp – och nedgång vid fem horisonter33
Att färdas mot det okända – 1492:1992 (500 år)34
Vad gör Vägverket?37
Sveriges konungahus42
Stift och biskopar44
Län, residensstäder och landshövdingar44
Länens areal och folkmängd (prel.)45
Sveriges kommuner46
Statistiska uppgifter om Sverige50
Första hjälpen61
Viktigare lagändringar 1 juli 1990 och 1 januari 199162
Flaggning, Allmänna flaggdagar 1992, Rörliga helgdagar64
Namnsdagsregister (bakre omslagets insida)
*) Finns ej i Luleå, istället tabeller över Solens upp- och nedgång i Härnösand och Kiruna.

Uppsats

Att färdas mot det okända – 1492:1992 (500 år)

av Aage Sandqvist

Skall vi, vikingarnas arvtagare, verkligen fira 500-årsjubileet av Christoffer Columbus´ upptäckt av Amerika? Ja, det kan vi väl bjuda på, så länge vi inte glömmer bort Leif Erikssons upptäckt av samma världsdel ca femhundra år tidigare. Det var alltså den 12 oktober 1492, som Columbus steg i land på den »nya» världsdelen efter att ha lämnat Europa, den »gamla» världsdelen, bakom sig sjuttio dagar tidigare med tre små fartyg, Santa Maria, Pinta och Niña – en upptäcktsfärd på några månader som ordentligt skakade om vår uppfattning av den planet som är vårt hem i universum.

Fem hundra år senare har några andra små fartyg, Pioneer och Voyager, just genomfört nya upptäcktsfärder som på nytt skakat om vår uppfattning, denna gång av ett helt planetsystem – vår hemort i Vintergatan.


Vad gör Vägverket?

Av: Ej angivet, anonym författare

  • Vi finns över hela landet
  • På vintern jobbar vi oftast när du själv ligger och sover
  • Bättre säkerhet på vägarna – vårt ständiga mål
  • Vårt ansvar för miljön
  • Vi skapar eller bevarar miljö, kultur och skönhet
  • Vår satsning på bra rastplatser ger dig trafiksäkrare och skönare avkoppling

Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i Vanliga Almanackan för 1992 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 64

Pris: 10,50 SEK (prislapp på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för den häftade upplagan.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 1992”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *