Vanliga almanackan 1993

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1993 till

a ) STOCKHOLMS HORISONT vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

b ) GÖTEBORGS HORISONT vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

c ) LUNDS HORISONT vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

d ) LULEÅ HORISONT vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

UTGIVEN AV ESSELTE ALMANACKSFÖRLAG UNDER MEDVERKAN AV STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

Finns även till…[här anges att almanackor även finns till de övriga tre horisonterna utöver den aktuella horisontupplagan].

För ytterligare astronomiska uppgifter och särskilt utrymme för väderleksanteckningar, se Den Svenska Almanackan (nr 3000).

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 mars 1992 om ej något annat angives.

ESSELTE ALMANACKSFÖRLAG 08-734 34 00

Innehållsförteckning

De olika horisontupplagorna har identiskt innehåll om inget annat anges nedan.

Årsöversikt 1993 & 1994 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen4
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång6
Vår plats i universum*30
Översikt över planetsystemet32
Förmörkelser32
Solens upp – och nedgång vid fem horisonter33
Himmelska fenomen och gränslöst samarbete34
Den svenska almanackans namnlängd37
Stift och biskopar43
Län, residensstäder och landshövdingar43
Sveriges konungahus44
Sveriges kommuner46
Statistiska uppgifter om Sverige50
Första hjälpen61
Namnsdagsregister62
Flaggning, Allmänna flaggdagar 1993, Rörliga helgdagar64
Minnesalmanackan, annons (bakre omslagets insida)
*) Finns ej i Luleå, istället tabeller över Solens upp- och nedgång i Härnösand och Kiruna.

Uppsats

Himmelska fenomen och gränslöst samarbete

av Aage Sandqvist

Den 6 november, mellan kl. 4 och 6 på morgonen, kan vi i år observera en s.k. Merkuriuspassage (om vi inte befinner oss i Sverige, alltså, för här sker det under horisonten). Merkuriuspassager äger rum när Merkurius passerar framför solen och är inte speciellt sällsynta. Under perioden år 1600 till 2300 händer det 117 gånger; nästa gång blir år 1999. Betydligt mera uppseendeväckande är det när Venus passerar framför solen – det händer bara 81 gånger under perioden år -2000 till +4000 och senaste gången var 1882. Här kommer många av oss att ha tur för Venuspassager äger rum både år 2004 och 2012, och den första av dessa två är helt observerbar i Sverige om vädrets makter är oss nådiga.


Den svenska almanackans namnlängd

 • Nya namnsdagskalendern 1986 (NN86)
 • 1993 års namnlängd (NL93)
  • 1. Antalet namn
  • 2. Förhållande till 1901 års namnlängd
  • 3. Namnlösa dagar
  • 4. Historiska minnesdagar
  • 5. Skottdagen
  • 6. Namnurvalet
  • 7. Namnkombinationer
 • Namnsdagsfirande

Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i Vanliga Almanackan för 1993 till Stockholms, Göteborgs, Lunds och Luleå horisont.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 64

Pris: Prisuppgift saknas.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 1993”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *