Vanliga almanackan 1994

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1994 till följande horisonter

LUND vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

GÖTEBORG vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

STOCKHOLM vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

ÖSTERSUND vid 63 grad. 11 min. polhöjd och 1 tidsmin. 25 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

LULEÅ vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

KIRUNA vid 67 grad. 51 min. polhöjd och 20 tidsmin. 57 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 mars 1993 om ej något annat angives.

ESSELTE ALMANACKSFÖRLAG 08-734 36 54
Kalendern framtagen under medverkan av STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

Innehållsförteckning

Årsöversikt 1994 & 1995 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen4
Månadskalendarium med solens upp- och nedgång vid sex horisonter6
Månens upp- och nedgång 1994 30
Översikt över planetsystemet36
Förmörkelser36
Stjärnfall och kometer37
Skatter och skatteadministration39
Stift och biskopar43
Län, residensstäder och landshövdingar43
Sveriges konungahus44
Sveriges kommuner46
Statistiska uppgifter om Sverige50
Namnsdagsregister62
Flaggning, Allmänna flaggdagar 1994, Rörliga helgdagar64
Minnesalmanackan, annons (bakre omslagets insida)

Uppsats

Stjärnfall och kometer

av Aage Sandqvist

»… de mange Julelys gik høiere og høiere, hun såe de vare nu de klara Stjerner, een av dem faldt og gjorde en lang Ildstribe [eldstrimma] på Himlen. ’Nu døer der Een!’ sagde den Lille …» Så uttryckte sig H. C. Andersens Lille Pige med Svovlstikkerne när hon i den bittra kylan på årets sista natt själv föll från Jordens rike. Enligt en del andra kulturtraditioner ser man dock mer positivt på stjärnfall, i det att man kan få en önskan uppfylld.

Visst kan det kännas vemodigt, när man ser en av de stolta stjärnorna lossna från himmelssfären, plötsligt blossa upp, förflytta sig snabbt och efter någon sekund lika plötsligt försvinna igen. Det känns sedan helt naturligt att försöka identifiera den förlorade stjärnan, men alla tycks ändå vara kvar. Det är inte så konstigt för alla är ju kvar – stjärnfallet var inget annat än en meteor som brann upp på väg in i jordens atmosfär.


Skatter och skatteadministration

av Björn Thärnström

  • Riksdagen beslutar om skatterna
  • Vi har olika skatter
  • En skattecykel varar i fyra år
  • Skatteadministrationen
  • Kronofogdemyndigheterna

Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i Vanliga Almanackan för 1994.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 64

Pris: 12 SEK (Åhlens, tryckt prisuppgift på almanackans baksida); 12 SEK (Bokia, prislapp på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för den häftade upplagan.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 1994”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *