Vanliga almanackan 1995

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1995 till följande horisonter

LUND vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

GÖTEBORG vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

STOCKHOLM vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

ÖSTERSUND vid 63 grad. 11 min. polhöjd och 1 tidsmin. 25 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

LULEÅ vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

KIRUNA vid 67 grad. 51 min. polhöjd och 20 tidsmin. 57 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 mars 1994 om ej något annat angives.

ESSELTE ALMANACKSFÖRLAG 08-734 36 54
Kalendern framtagen under medverkan av STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

Innehållsförteckning

Årsöversikt 1995 & 1996 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen4
Månadskalendarium med solens och månens upp- och nedgång6
Översikt över planetsystemet54
Förmörkelser54
Odin – nästa svenska forskningssatellit55
Lantmäteriet57
Stift och biskopar61
Län, residensstäder och landshövdingar61
Sveriges konungahus62
Sveriges kommuner64
Statistiska uppgifter om Sverige68
Namnsdagsregister78
Flaggning, Allmänna flaggdagar 1995, Rörliga helgdagar80
Annons (bakre omslagets insida)

Uppsats

Odin – nästa svenska forskningssatellit

av Aage Sandqvist

Först var det Viking, sedan kom Freja och nu står Odin för dörren – tre svenska satelliter aktuella under åttio- och nittiotalet. Både Viking (1986) och Freja (1992) hade som syfte att undersöka egenskaperna hos jordens magnetosfär och jonosfär samt norrskenet och dess motsvarighet på södra himlen, nämligen sydskenet. Satelliten Odin är ett unikt tvärvetenskapligt projekt som kombinerar två oberoende forskningsfält, astronomi och aeronomi (studier av jordens övre atmosfär).


Lantmäteriet – med kundnära lösningar på jordnära problem

av Sia K Westman

  • Sverige har världens största samling av historiska kartor från 1630-talet och framåt
  • Våra Allmänna kartor
  • Geografisk information
  • Högteknologiskt företag
  • Internationellt

Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i Vanliga Almanackan för 1995.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 80

Pris: 13 SEK (Åhlens, tryckt prisuppgift på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för den häftade upplagan.

Varianter:

Övrigt: Almanackan utökades detta året till att omfatta 80 numrerade sidor.

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 1995”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *