Vanliga almanackan 1996

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR SKOTTÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1996 till följande horisonter

LUND vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

GÖTEBORG vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

STOCKHOLM vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

ÖSTERSUND vid 63 grad. 11 min. polhöjd och 1 tidsmin. 25 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

LULEÅ vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

KIRUNA vid 67 grad. 51 min. polhöjd och 20 tidsmin. 57 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 mars 1995 om ej något annat angives.

ESSELTE ALMANACKSFÖRLAG 08-734 36 54
Kalendern framtagen under medverkan av STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

Innehållsförteckning

Årsöversikt 1996 & 1997 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen4
Månadskalendarium med solens och månens upp- och nedgång6
Översikt över planetsystemet54
Förmörkelser54
Tidsmaskin, eller fantasi?55
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwyiska museet57
Stift och biskopar61
Län, residensstäder och landshövdingar61
Sveriges konungahus62
Sveriges kommuner64
Statistiska uppgifter om Sverige68
Namnsdagsregister78
Flaggning, Allmänna flaggdagar 1996, Rörliga helgdagar80
Annons (bakre omslagets insida)

Uppsats

Tidsmaskin, eller fantasi?

av Aage Sandqvist

Livet är kort. Vad sker när jag är borta? Kommer jorden att klara befolkningsexplosionen? Får vi någonsin kontakt med »dom» därute i rymden? Finns dom överhuvudtaget? Eller på en mer personlig nivå: Hur kommer mitt släktträd att utveckla sig? Är jag stamfader till hundratals små ätteläggar som springer omkring på jorden om tusen år? Vem har inte ställt sig denna typ av frågor och önskat att han eller hon kunde komma tillbaka för en titt och se hur det gick sedan? Att konstruera en tidsmaskin som kan föra oss in i framtiden är helt möjligt inom ramen för den teoretiska fysiken. Att komma tillbaka igen till nutiden efter en sådan tidsresa är dock betydligt mera osäkert. Att resa i tidens riktning (in i framtiden) är »lätt», att resa mot tidens riktning (in i historien) är svårt – dock inte helt omöjligt enligt modern fysik.


Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

av Agneta Lundström, LSH

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet utgör tillsammans myndigheten LSH – en av den svenska statens tio museimyndigheter. LSH bildades 1978, men de tre museerna som ingår i »koncernen» är av betydligt äldre datum.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i Vanliga Almanackan för 1996.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 80

Pris: 14 SEK (Bokia, prislapp på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för den häftade upplagan.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 1996”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *