Vanliga almanackan 1997

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1997 till följande horisonter

LUND vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

GÖTEBORG vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

STOCKHOLM vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

ÖSTERSUND vid 63 grad. 11 min. polhöjd och 1 tidsmin. 25 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

LULEÅ vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

KIRUNA vid 67 grad. 51 min. polhöjd och 20 tidsmin. 57 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 mars 1996 om ej något annat angives.

ESSELTE ALMANACKSFÖRLAG Box 1375, 171 27 Solna
Kalendern framtagen under medverkan av STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

Innehållsförteckning

Årsöversikt 1997 & 1998 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen4
Månadskalendarium med solens och månens upp- och nedgång6
Översikt över planetsystemet54
Förmörkelser54
Oräkneliga andra världar55
Skolverket57
Sveriges konungahus 60
Stift och biskopar62
Län, residensstäder och landshövdingar62
Sveriges kommuner63
Statistiska uppgifter om Sverige67
Namnsdagsregister78
Flaggning, Allmänna flaggdagar 1997, Rörliga helgdagar80
Annons (bakre omslagets insida)

Uppsats

Oräkneliga andra världar

av Aage Sandqvist

Den 17 februari år 1600 tändes en brasa på Campo di Fiori i Rom. Det var ingen vanlig brasa, för på toppen av den stod Giordani Bruno, en italiensk filosof som stött sig med den katolska hierarkin och dömts av inkvisitionen till denna förskräckliga död. En av Brunos teser, som kyrkan inte kunde svälja men som var mycket förutseende, var att universum inte har några gränser utan är oändligt, och att det innehåller oräkneliga andra världar, av vilka en del är bebodda av andra levande varelser.


Skolverket – en presentation

  • Uppföljning
  • Tillsyn
  • Organisation
  • Utvärdering
  • Forskning
  • Utveckling

Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i Vanliga Almanackan för 1997.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 80

Pris: 14,50 SEK (Wettergrens, prislapp på almanackans baksida); 20 SEK (prislapp på almanackans baksida). Uppgifterna utgör här exempel på det ordinarie försäljningspriset för den häftade upplagan.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 1997”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *