Vanliga almanackan 1998

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1998 till följande horisonter

LUND vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

GÖTEBORG vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

STOCKHOLM vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

ÖSTERSUND vid 63 grad. 11 min. polhöjd och 1 tidsmin. 25 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

LULEÅ vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

KIRUNA vid 67 grad. 51 min. polhöjd och 20 tidsmin. 57 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 mars 1997 om ej något annat angives.

Tryckt på Svanen-märkt papper, Scandia Allround, 65g.
Kalendern framtagen under medverkan av STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

Innehållsförteckning

Årsöversikt 1998 & 1999 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen4
Månadskalendarium med solens och månens upp- och nedgång6
Översikt över planetsystemet54
Förmörkelser54
Planeternas utseende från jorden 199855
Var började livet?56
Röda Korset – en organisation med principer58
Sveriges konungahus 62
Stift och biskopar64
Län, residensstäder och landshövdingar64
Sveriges kommuner65
Statistiska uppgifter om Sverige69
Namnsdagsregister78
Flaggning, Allmänna flaggdagar 1998, Rörliga helgdagar80
Annons (bakre omslagets insida)

Uppsats

Var började livet? 

av Aage Sandqvist

Den tidigaste vetenskapligt accepterade tidpunkten för existerande liv på jorden är för 3,5 miljarder år sedan. Då handlar det inte om någon tvåbent varelse, men i stället om en mycket primitiv bakterie, som man hittat i ett mikrofossil. Med tanke på att jorden bildades för ca 4,5 miljarder år sedan, skulle den primitiva jordiska kemin haft en miljard år på sig att bygga upp så komplicerade organiska molekyler att de kunde reproducera sig själva och – så småningom på lång sikt – utvecklas till att bli medvetna om sin egen existens. Nu har nya vetenskapliga rön visat att liv kanske fanns redan för 3,9 miljarder år sedan.


Röda Korset – en organisation med principer 

av Peter Örn

  • Alltid på plats
  • Ömsesidigt och frivilligt
  • Universellt
  • Fyra Genévekonventioner
  • Humanitet, inte politik
  • Internationella rödakorskomittén
  • Svenska Röda Korset
  • Påtala övergrepp

Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i Vanliga Almanackan för 1998.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 80

Pris: Prisuppgift saknas.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 1998”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *