Vanliga almanackan 1999

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 1999 till följande horisonter

LUND vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

GÖTEBORG vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

STOCKHOLM vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

ÖSTERSUND vid 63 grad. 11 min. polhöjd och 1 tidsmin. 25 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

LULEÅ vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

KIRUNA vid 67 grad. 51 min. polhöjd och 20 tidsmin. 57 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 mars 1998 om ej något annat angives.

Almanacksförlaget Box 1375, 171 27 Solna
Tryckt på Svanen-märkt papper, Scandia Allround, 65g.
Kalendern framtagen under medverkan av STOCKHOLMS OBSERVATORIUM

Innehållsförteckning

Årsöversikt 1999 & 2000 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen 19994
Månadskalendarium med solens och månens upp- och nedgång6
Översikt över planetsystemet54
Förmörkelser54
Planeternas utseende från jorden 199955
Snart börjar det nya tusentalet56
Bättre hälsa för allt fler58
Sveriges konungahus 62
Stift och biskopar64
Län, residensstäder och landshövdingar64
Sveriges kommuner65
Statistiska uppgifter om Sverige69
Namnsdagsregister78
Flaggning, Allmänna flaggdagar 1999, Rörliga helgdagar80
Nedräkningskalendern, annons (bakre omslagets insida)

Uppsats

Snart börjar det nya tusentalet

av Aage Sandqvist

Varje gång man närmar sig slutet av ett sekel uppstår en ny debatt, fast egentligen är det en gammal debatt som återkommer: När är det egentligen som övergången från det gamla till det nya äger rum? Ofta är det en debatt där den akademiska världen hamnar på ena sidan och folk i allmänhet på den andra. Förra gången, d.v.s. övergången från artonhundratalet till nittonhundratalet, fick allmänheten dock lite mer stöd av kändisar såsom Sigmund Freud, Kejsar Wilhelm den andre av Tyskland och Konungen av Sverige. (En intressant diskussion om denna debatt har S.J. Gould presenterat i sin bok ”Dinosaur in a Haystack”.)


Bättre hälsa för allt fler

av Agneta Dreber

Redan för mer än 300 år sedan kunde det svenska folket ta del av hälsoråd. Då var det almanackan som spred kunskap och råd till den fattiga, men läskunniga, svenska bondebefolkningen. I dag ser råden annorlunda ut och sprids via andra kanaler, men huvudbudskapet är i stort sett det samma: råd om vad vi kan göra för att må bra.

Sedan 1992 arbetar statliga Folkhälsoinstitutet övergripande med folkhälsofrågorna. Institutets uppdrag är att verka för att fler ska få en bättre hälsa.


Ovan anges uppsatsens ev. rubriker och underrubriker. Om inga sådana finns visas istället en kort inledning av texten. Uppsatsen publicerades i Vanliga Almanackan för 1999.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 80

Pris: Prisuppgift saknas.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 1999”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *