Vanliga almanackan 2010

Titel

VANLIGA ALMANACKAN FÖR ÅRET EFTER FRÄLSARENS KRISTI FÖDELSE 2010 till följande horisonter

LUND vid 55 grad. 42 min. polhöjd och 7 tidsmin. 15 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

GÖTEBORG vid 57 grad. 42 min. polhöjd och 12 tidsmin. 9 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

STOCKHOLM vid 59 grad. 21 min. polhöjd och 12 tidsmin. 14 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

ÖSTERSUND vid 63 grad. 11 min. polhöjd och 1 tidsmin. 25 tidssek. väster om Sveriges tidsmeridian.

LULEÅ vid 65 grad. 35 min. polhöjd och 28 tidsmin. 37 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

KIRUNA vid 67 grad. 51 min. polhöjd och 20 tidsmin. 57 tidssek. öster om Sveriges tidsmeridian.

Uppgifterna i almanackans textdel avser förhållandena den 1 maj 2009 om ej något annat angives.

AJASTO Almanacksförlaget
www.almanacksforlaget.se • Tel: 08-634 92 00
Kalendern framtagen under medverkan av David Kennedal

Innehållsförteckning

Årsöversikt 2010 & 2011 (främre omslagets insida)
Tideräkning2
Förklaringar till kalendariet2
Planeternas gång på stjärnhimlen 20104
Månadskalendarium med solens, månens och planeternas upp- och nedgång6
Månfaserna 201054
Översikt över planetsystemet55
Förmörkelser55
Planeternas utseende från jorden 201056
Solens upp- och nedgång 2010 (grafisk)57
Hur EU blev till60
Sveriges kungahus64
Svenska kyrkans stift och biskopar66
Län, residensstäder och landshövdingar66
Sveriges kommuner67
Statistiska uppgifter om Sverige70
Namnsdagsregister79
Kalendariska uppgifter, flaggning, allmänna flaggdagar (bakre omslagets insida)81

Uppsats

Hur EU blev till

av Rune Lindh, oberoende skribent, lärare Vuxenutbildningen Södertälje

Ett enat Europa var något som filosofer och visionärer drömde om långt innan det blev ett konkret politiskt mål. En av dem var greve Richard Coudenhove-Kalergis. Hans verk ”Paneuropa” kom att bilda Paneuropeiska unionen 1923, som än idag verkar för Europas politiska och ekonomiska enande. Efter andra världskriget återupptogs tanken på ett förenat Europa av den s.k. Europarörelsen som aktiverats genom Winston Churchills tal i Zürich 1946, där han föreslog ett slags ”Europas Förenta Stater”, och att nyckeln till framtiden för det krigshärjade Europa låg i en försoning mellan de historiska fienderna Frankrike och Tyskland.


Ovan anges rubriken, författarens namn samt ev. underrubriker alternativt en kortare inledning av texten. Uppsatsen publicerades i Vanliga Almanackan 2010.

Övrigt

Omslag: Boktr. omslag med lingonkrans tryckt i rött och grönt på gultonat papper. Kransen tecknad av Werner Sundblad.

Format: A6, 14,8 x 10,5 cm.
Bindning: Klammerhäftad
Antal sidor: 80

Pris: Prisuppgift saknas.

Varianter:

Övrigt:

1 reaktion på ”Vanliga almanackan 2010”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *