Almanach 1800 Til LUNDS Horizont

Titel

Almanach För Året Efter Frälsarens Christi Födelse 1800. Til LUNDS Horizont, Eller 55 grad. 42 min. Pol=högd, och 1923/60 tids min. Meridian-skilnad Wäster om Stockholms Observatorium.

Efter Kongl. Maj:ts Nådigste Stadgande, utgifwen Af Dess Wetenskaps=Academie.

STOCKHOLM, Tryckt hos JOHAN PEHR LINDH.

Ex. säljes häft. och skurit 1s. 4 r:st. Kopp. sl. eller R:g:m.

Innehållsförteckning

Konungahuset2
Förmörkelser3
Tecknens bemärkelse3
Månadskalendarium med solens och månens upp- och nedgång, väderleksuppgifter4
Planeternas gång och lysande, År 180028
1800 Års Marknader, Uti Swea och Götha Riken, samt Finland30
Nyttan af inhemska wilda Träd= och Buskarter och deras Frukter37
Posternes Afgång från LUND Jämte den förnyade Bref=Taxan45
Kungörelse ang. priset på almanackor48
Förteckning över försäljningsställen48

Uppsats

Nyttan af inhemska wilda Träd= och Buskarter och deras Frukter. Af Herr OLOF SWARTZ, Professor wid Bergianske Trägårds=Skolan.

Se Stockholms almanacka år 1796 och 1797 för uppsatsen (Al-Hägg).

Övrigt


Format: Sedes, 16:o, ca 10 x 8,5 cm.
Bindning: Trådhäftad.
Antal sidor: 48.

Pris: 1 Skilling 4 runstycken Banko i slantar eller i Riksgälds=Sedlar. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1798-1804.

Varianter:

Övrigt: Samma uppsats som i 1796 års almanacka till Stockholms horisont (Al-Gran) men här även med fortsättningen om Gran samt Hägg som först publicerades i början av 1797 års almanacka. Titelsida med illustration av månförmörkelsen den 2 Oktober.

1 reaktion på ”Almanach 1800 Til LUNDS Horizont”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *