Almanach 1802 Til GÖTHEBORGS Horizont

Titel

Almanach För Året Efter Frälsarens Christi Födelse, 1802. Til GÖTHEBORGS Horizont, Eller 57 grad. 42 min. Pol=högd, och 24 1/5 tids minuters meridian-skilnad Wäster om Stockholms Observatorium.

Efter Kongl. Maj:ts Nådigste Stadgande, utgifwen Af Dess Wetenskaps=Academie.

STOCKHOLM, Tryckt hos JOHAN PEHR LINDH.

Exempl. kostar häft. och skurit 1s 4r. Kopp, sl. eller R:g:m.

Innehållsförteckning

Konungahuset2
Förmörkelser3
Tecknens bemärkelse3
Månadskalendarium med solens och månens upp- och nedgång, väderleksuppgifter4
Planeternas Gång och Lysande för År 180228
GÖTHEBORGS Post=Taxa29
Underrättelser utur Kongl. Post=Ordningarne31
Tafla (hur man ställer klockan efter solens och månens medelpunkt i horisonten)32
1802 Års Marknader, Uti Swea och Götha Riken, samt Finland33
Nyttan af inhemska wilda Träd= och Busk=arter samt deras Frukter39
TAB I. Som wiser, hwad Daler Silfwermynt göra i Riksdaler och Skillingar46
TAB II, Wisar, hwad Riksdaler göra i Daler Silfwermynt47
Kungörelse ang. priset på almanackor48
Förteckning över försäljningsställen48

Uppsats

Nyttan af inhemska wilda Träd= och Busk=arter samt deras Frukter Af Herr OLOF SWARTZ. Professor wid Bergianske Trägårds=Skolan.

Se Stockholms almanacka år 1797 för uppsatsen (Lind-Benwed).

Övrigt


Format: Sedes, 16:o, ca 10 x 8,5 cm.
Bindning: Trådhäftad.
Antal sidor: 48.

Pris: 1 Skilling 4 runstycken Banko i slantar eller i Riksgälds=Sedlar. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1798-1804.

Varianter:

Övrigt: Samma uppsats som i almanackan för år 1797 till Stockholms horisont. Titelsida med illustration av solförmörkelsen den 28 Augusti och månförmörkelsen den 11 September.

1 reaktion på ”Almanach 1802 Til GÖTHEBORGS Horizont”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *