Almanach 1804 Till GÖTHEBORGS Horizont

Titel

Almanach För Skott=Året Efter Frälsarens Christi Födelse, 1804. Till GÖTHEBORGS Horizont, Eller 57 grad. 42 min. Pol=högd, och 24 1/5 tids minuters Meridian-skillnad Wäster om Stockholms Observatorium.

Efter Hans Kongl. Maj:ts Nådigste Stadgande utgifwen Af Dess Wetenskaps=Academie.

STOCKHOLM, Tryckt hos JOHAN PEHR LINDH.

Exempl. kostar häft. och skurit 1s 4r. Kopp, sl. eller R:g:m.

Innehållsförteckning

Konungahuset2
Förmörkelser3
Tecknens bemärkelse3
Månadskalendarium med solens och månens upp- och nedgång, väderleksuppgifter4
Planeternas Gång och Lysande år 180428
Göteborgs Post=Taxa29
Underrättelser utur Kongl. Post=Ordningarne31
Tafla (hur man ställer klockan efter solens och månens medelpunkt i horisonten)32
1804 Års Marknader, Uti Swea och Götha Riken, samt Finland33
Nyttan af wilda Träd och Busk=arter39
Kungörelse ang. priset på almanackor48
Förteckning över försäljningsställen48
Tafla, som wisar huru Riksgälds=Sedlarne Realiseras til Banko49
Tafla, som wisar Bankomyntets förhållande till Riksgälds=Sedlarne52

Uppsats

Nyttan af wilda Träd och Busk=arter Af Herr OLOF SWARTZ. Professor wid Bergianske Trädgårds=Skolan.

Se Stockholms almanacka år 1800 för uppsatsen (Berberis-Korgpil).

Övrigt


Format: Sedes, 16:o, ca 10 x 8,5 cm.
Bindning: Trådhäftad.
Antal sidor: 48.

Pris: 1 Skilling 4 runstycken Banko i slantar eller i Riksgälds=Sedlar. Priset på almanackor under det svenska monopolet 1749-1972 fastställdes av regeringen och dryga böter väntade den som försökte stegra priset. Ovan nämnda pris var gällande för alla häftade upplagor 1798-1804.

Varianter:

Övrigt: Samma uppsats som i almanackan för år 1800 till Stockholms horisont. Almanackan från 1804 har 2 extra blad vidhäftade. Finns även i Stockholms och Lunds horisont. Titelsida med illustration av månförmörkelsen den 16 Januari och solförmörkelsen den 11 Februari.

1 reaktion på ”Almanach 1804 Till GÖTHEBORGS Horizont”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *