Samhälle

Underrättelse utur Kongl. Post-Ordningarne

Underrättelse utur Kongl. Post=Ordningarne. 1) Wid brefwexling mellan inrikes orter, der Postanstalter finnas, utgör, utan afseende å afståndet, portot Fyra Skillingar B:ko, motswarande i Riksmynt 12 1/2 Öre, för hwarje bref af enkel wigt, hwarmed förstås det, som i wigt ej uppgår till 1 1/4 lod; för bref af högre wigt fördubblas eller flerdubblas detta […]

Underrättelse utur Kongl. Post-Ordningarne Läs mer »

Emigrationen

Emigrationen. Medvetandet om de stora förluster af andlig och fysisk kraft emigrationen förorsakar Sverige har under de sista åren blifvit allt klarare och allmännare hos vårt folk och därmed äfven övertygelsen allt fastare om nödvändigheten att finna medel till emigrationens förebyggande. Emigrationens härjningar ha också varit för i ögonen fallande, att man skulle ha kunnat

Emigrationen Läs mer »

Något om mormonerna eller ”de siste dagars helige”

Något om mormonerna eller ”de siste dagars helige”. Ännu mindre än mohammedanerna kunna mormonerna betraktas såsom ett kristet samfund. Båda falla, trots vissa förblommerade talesätt om Kristus, helt och hållet utanför kristendomens råmärken. Mormonismen är dock en lägre och råare religionsform än Islám eller Mohammeds lära. Medan den sistnämnda fasthåller vid den ende Guden, hylla

Något om mormonerna eller ”de siste dagars helige” Läs mer »

Almanack 1913 – Stöd det svenska arbetet!

Redan Sveriges rikes store byggmästare, Gustaf Vasa, verklighetssinnets främste målsman på kungatronen, klagade öfver sitt svenska folks brist på ekonomiskt förstånd i allmänhet och alldeles särskildt öfver dess barnsliga förkärlek för utländska varor. Svenskarna utförde, sade han en gång, goda och »oförgängliga» varor och införde »lösa och skröpliga», främmande »prackeri», hvarom de trängdes »liksom svultna

Almanack 1913 – Stöd det svenska arbetet! Läs mer »