Currently browsing category

Sjukvård, Sjukdomar

Några ord till blivande mödrar

Några ord till blifvande mödrar. Hafvandeskapets fyrtio veckor äro ofta en sannskyldig pröfningarnas tid, särskildt för den kvinna, som första gången skall …

Om Koleran

Om Koleran. Av: C. G. Santesson Tre gånger har den elakartade, s.k. asiatiska koleran hemsökt Swerige, och erfarenheten såwäl här som i …

Om Rödsot

Om Rödsot. Av: D. von. Schultzenheim En wis och nådig Regering har tid efter annan låtit utfärda Kungörelser till förekommande och hämmande …