Några ord till blivande mödrar

Några ord till blifvande mödrar. Hafvandeskapets fyrtio veckor äro ofta en sannskyldig pröfningarnas tid, särskildt för den kvinna, som första gången skall bli moder; och det behöfves ofta det glada hoppet om en efterlängtad ättling för att hålla modet uppe. Krämpornas och besvärligheternas styrka och storlek bero dock i ej ringa mån af det sätt, […]

Några ord till blivande mödrar Läs mer »