Barn

Några Erinringar vid Barns skötsel under första Levnadsåret

Några Erinringar wid Barns skötsel under första Lefnadsåret. J.H. Gistrén Man finner mycket skrifwit om späda Barns skötsel, kanske ej nog om huru de icke böra skötas, eller om de misstag som begås wid Barns uppfödande. Knappt har den späda warelsen sett dagsljuset innan man börjar att anse hwarje skrik för ett sjukdomstecken, och skyndar …

Några Erinringar vid Barns skötsel under första Levnadsåret Läs mer »

Om angelägenheter för Landsorterna att hafva examinerade Barnmorskor, och om sättet att erhålla dem

Om angelägenheter för Landsorterna att hafwa examinerade Barnmorskor, och om sättet att erhålla dem. P. G. Cederschiöld Naturens inrättning är så wis, att det äfwen för qwinnan, likasom för de oskäliga djuren, wisserligen kan lyckas att föda utan wetenskapligt biträde. Men äfwen för djuren går förlossningen ej sällan olyckligt: och qwinnan är ännu wida mer …

Om angelägenheter för Landsorterna att hafva examinerade Barnmorskor, och om sättet att erhålla dem Läs mer »

Nödvändiga försiktighetsmått att iakttaga av kvinnor bland allmogen i avseende på digivning

Nödwändiga försiktighetsmått att iakttaga af qwinnor bland allmogen i afseende på digifning. Av: P. G. Cederschiöld Det gifwes ett sätt för spridandet af den Weneriska smittan, hwilket är desto farligare, ju mer allmänheten är obekant med möjligheten deraf. Detta sätt är digifning. Ett barn kan nemligen födas med ett frodigt och fullkomligen friskt utseende; men …

Nödvändiga försiktighetsmått att iakttaga av kvinnor bland allmogen i avseende på digivning Läs mer »